DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII ANTICORUPŢIE


STRATEGIE


Legea Educaţiei Naţionale
Vezi fisier...

OMEN 5113/2014 - Metodologie privind managementul riscurilor de corupţie
Vezi fisier...

OMEN 5144/2013 - Strategia anticorupţie în domeniul educaţional
Vezi fisier...

Cod etică- OMEN nr. 4831/2018
Vezi fisier...

Cod etică- Liceul Teoretic, com. Filipeştii de Pădure
Vezi fisier...

Decizia nr. 25/2018, consilier integritate,
Vezi fisier...

Decizia nr. 23/2018, comisie prevenire corupţie,
Vezi fisier...

Regulament de ordine interioară
Vezi fisier...

Regulament de organizare şi funcţionare 2018
Vezi fisier...

Raport anual privind starea şi calitatea Învăţământului, 2017-2018
Vezi fisier...

Evaluarea elevilor - CAP VI - ROFUIP
Vezi fisier...

Metodologie de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Vezi fisier...

Metodologie de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, modificată
Vezi fisier...

ROFUIP, OMENCS 5079/2016
Vezi fisier...

Drepturi, îndatoriri părinţi- ROFUIP
Vezi fisier...

Procedura de achiziţie publică directă
Vezi fisier...

Procedura privind fundamentarea şi execuţie buget
Vezi fisier...

Procedura privind semnalarea neregularităţilor
Vezi fisier...

Procedura privind combaterea corupţiei
Vezi fisier...

Procedura privind combaterea şi prevenire discriminării
Vezi fisier...


INDEX LEGISLATIV