Clock
JavaScript RequiredDOCUMENTE ŞI INFORMAŢII ANTICORUPŢIE


STRATEGIE


OMEN 5113/2014 - Metodologie privind managementul riscurilor de corupţie
Vezi fisier...

Raport sancţiuni disciplinare
Vezi fisier...

Legea Educaţiei Naţionale
Vezi fisier...

OMEN 5144/2013 - strategia anticorupţie în domeniul educaţional
Vezi fisier...

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Vezi fisier...

Regulament de ordine interioară
Vezi fisier...

Raport anual privind starea şi calitatea Învăţământului
Vezi fisier...

Evaluarea elevilor - CAP VI - ROFUIP

Procedura de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Vezi fisier...

Procedura de evaluare a personalului - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, modificată
Vezi fisier...

Procedura de achiziţie publică
Vezi fisier...


INDEX LEGISLATIV